Audit si Bilant Energetic


Pricipalul obiectiv al acestora îl reprezintă creşterea eficienţei energetice la nivelul companiei prin reducerea pierderilor energetice, după implementarea programului de măsuri şi acţiuni stabilit in lucrare.

 
Elaborarea şi analiza bilanţurilor energetice este reglementată prin ordonanţa nr. 22/2008 şi trebuie să se transforme într-o activitate sistematică care are drept scop reducerea consumurilor de combustibil şi energie prin îmbunătăţirea performanţelor energetice ale instalaţiilor şi sporirea eficienţei întregii activităţi energo-tehnologice.
 

Lucrările vor fi întocmite în conformitate cu respectarea legislaţiei române în vigoare în acest domeniu, şi anume:

  • Ordonanţa nr. 22/2008 privind utilizarea eficientă a energiei şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;
  • Legislaţia de eficienţă energetică în vigoare în România;
  • Normativul PE 902/1995 privind întocmirea şi analiza bilanţurilor energetice;
  • Ghidul elaborat de Agenţia Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (Departamentului reglementare în domeniul eficienţei energetice din ANRE), cuprinzând obligaţiile, recomandările, principiile fundamentale şi indicaţii metodologice generale referitoare la întocmirea bilanţurilor energetice la consumatorii de energie (combustibil, căldură şi energie electrică), cât şi modul de apreciere a eficienţei energetice.

 

Cadrul legislativ aflat in vigoare: Conform OG nr. 22/2008, ordonanţa privind eficienta energetică si promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, un audit energetic este procedura sistematică de obţinere a unor date despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri sau al unui grup de clădiri, al unei activităţi şi/sau instalaţii industriale sau al serviciilor private ori publice, de identificare si cuantificare a oportunităţilor rentabile pentru realizarea unor economii de energie si de raportare a rezultatelor. In scopul realizarii politicii naţionale de eficienţă energetică, operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol au obligaţia:

a) să efectueze anual un audit energetic elaborat de o persoana fizică sau juridică autorizată de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (A.N.R.E.), in condiţiile legii, si care stă la baza stabilirii si aplicării masurilor de imbunătăţire a eficienţei energetice;

b) să întocmeasca programe de imbunătaţire a eficienţei energetice care includ măsuri pe termen scurt, mediu si lung;

c) să numească un manager energetic, atestat de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (A.N.R.E.), conform legislaţiei in vigoare, sau să incheie un contract de management energetic cu o persoană fizică/juridică prestatoare de servicii energetice, acreditată in condiţiile prezentei ordonanţe. Operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie cuprinsă intre 200 si 1.000 tone echivalent petrol pe an, sunt obligaţi să intocmească la fiecare 2 ani un audit energetic realizat de o persoană fizică sau juridică autorizată de Autoritatea Naţionala de Reglementare in Domeniul Energiei (A.N.R.E.)in condiţiile prezentei ordonante, care să stea la baza stabilirii si aplicării masurilor de imbunataţire a eficienţei energetice. Conform O.G. 22/2008 nerespectarea obligativităţii de intocmire a bilanţurilor a operatorilor economici constituie contravenţie si se sancţioneaza cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.

Pentru detalii vezi urmatoarea pagină web: LEGISLATIE